Dla Centrum Zaburzeń Odżywiania Profesor Anny Brytek-Matery istotna jest współpraca ze znaczącymi organizacjami, działającymi na rzecz badań, prewencji oraz leczenia zaburzeń odżywiania i zaburzeń z nimi współwystępującymi. Dlatego też od początku swojego powstania Centrum Zaburzeń Odżywiania Profesor Anny Brytek-Matery związane jest z:

   Italian Society for the Study of Eating Disorders [rekomendacja SISDCA]

  Behavioral Nutrition Institute [rekomendacja INC]