Anna Brytek-Matera                                                                          

Profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Psycholog, terapeuta poznawczo-behawioralny. Kierownik Zakładu Psychologii Żywienia, Laboratorium Badań nad Zachowaniami Żywieniowymi oraz studiów podyplomowych Psychodietetyka w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Tytuł magistra psychologii (specjalizacja: psychologia kliniczna) uzyskała w 2002 r. Jej badania dotyczyły psychospołecznych uwarunkowań jadłowstrętu psychicznego. Francuski oraz polski stopień naukowy doktora w zakresie psychologii otrzymała w 2005 r. za badania nad modelem samoregulacji zachowania u pacjentów z zaburzeniami odżywiania. Stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie psychologia uzyskała w 2016 r. za cykl publikacji pt. „Psychologiczne aspekty zaburzonych wzorców odżywiania się: obraz ciała, strategie radzenia sobie ze stresem i współwystępowanie zachowań ortorektycznych”. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymała tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu w 2021 r.

Prof. dr hab. Anna Brytek-Matera jest autorką i współautorką ponad 150 publikacji z zakresu zaburzeń odżywiania, zachowań ortorektycznych oraz nieprawidłowych zachowań żywieniowych (m.in. autorka monografii „Zaburzenia odżywiania”, PZWL 2021; redaktor naukowa pierwszego w Polsce podręcznika „Psychodietetyka”, PZWL 2020).

Od początku swojej kariery naukowej prowadzi badania naukowe na rzecz głębszego poznania czynników predysponujących, wyzwalających i podtrzymujących zaburzenia odżywiania. Jako laureatka Programu im. Bekkera Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, prof. dr hab. Anna Brytek-Matera realizowała w Australii badania naukowe dotyczące oceny klinicznej użyteczności dwóch powszechnie stosowanych systemów klasyfikacji zaburzeń psychicznych DSM-5 i ICD-11 w zaburzeniach odżywiania.

Prof. dr hab. Anna Brytek-Matera była wielokrotnie zapraszana do wygłaszania wykładów na prestiżowych uczelniach zagranicznych, m.in. w Australii (Western Sydney University), Japonii (University of Tokyo), Stanach Zjednoczonych (Stanford University).

Od dziesięciu lat łączy pracę naukową z praktyką kliniczną. W pracy z pacjentami wykorzystuje maksymę Stuarta Wilde’a: „Jeżeli chcesz kochać świat, zbawiać go i karmić, to wspaniale. Lecz najpierw pokochaj i nakarm siebie”.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie: www.annabrytekmatera.pl