Diagnoza psychologiczna – diagnoza zaburzeń odżywiania

Konsultacja psychologiczna

Terapia indywidualna (prowadzona w j. polskim / j.angielskim / j.francuskim)

Szkolenia / warsztaty / wykłady online