Terapia oparta na dowodach naukowych (evidence based treatment) jest metodą leczenia, której skuteczność została naukowo udokumentowana i poddana ocenie klinicznej. Terapia poznawczo-behawioralna jest wiodącą, opartą na dowodach naukowych, metodą leczenia zaburzeń odżywiania¹. Pomaga zrozumieć pacjentom wzajemny wpływ myśli, emocji, zachowań i reakcji fizjologicznych. Jej celem jest rozpoznanie zniekształconych procesów poznawczych oraz nauczenie się i wykorzystywanie bardziej funkcjonalnych, zrównoważonych schematów myślowych, które sprzyjają stosowaniu bardziej adaptacyjnych zachowań. Zgodnie z zaleceniami NICE (National Institute for Health and Care) dotyczącymi leczenia zaburzeń odżywiania w warunkach pozaszpitalnych terapia poznawczo-behawioralna jest rekomendowana osobom dorosłym z jadłowstrętem psychicznym, bulimią psychiczną i zaburzeniem z napadami objadania się. Z kolei, wyniki badań naukowych wskazują, że terapia poznawczo-behawioralna jest skuteczniejszą niż inne metodą leczenia bulimii psychicznej². 

W Centrum Leczenia Zaburzeń Odżywiania Profesor Anny Brytek-Matery podstawą pracy terapeutycznej jest podejście poznawczo-behawioralne.

Zapewnienie zarówno osobom z zaburzeniami odżywiania, jak i nieprawidłowymi zachowaniam żywieniowymi kompleksowej opieki jest priorytetem naszego Centrum. Interdyscyplinarne, holistyczne podejście do pacjenta jest wartością nieocenioną.  Dlatego też oferujemy  leczenie wielospecjalistyczne.  Współpracują z nami specjaliści z zakresu psychiatrii dzieci i młodzieży, psychiatrii  dorosłych, neurologii, kardiologii oraz dietetyki klinicznej.

 

¹ Agras, W. S., Fitzsimmons-Craft, E. E., & Wilfley, D. E. (2017). Evolution of cognitive-behavioral therapy for eating disorders. Behaviour Research and Therapy, 88, 26–36.

² Agras, W. S., Walsh, T., Fairburn, C. G., Wilson, G. T., & Kraemer, H. C. (2000). A multicenter comparison of cognitive-behavioral therapy and interpersonal psychotherapy for bulimia nervosa. Archives of General Psychiatry, 57(5), 459–466.