Szkolenia online

Każde szkolenie w formie online odbywa się w piątek w godz. 18.00 – 21.00. Osobą prowadzącą jest prof. dr hab. Anna Brytek-Matera.

Warunkiem realizacji szkolenia jest minimalna liczebność grupy – 10 osób.

 

Wrzesień 2023 r.

22.09.2023: Jedzenie i jego psychologiczny aspekt: (nie)prawidłowe wzorce żywieniowe

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy z zakresu psychologicznego aspektu jedzenia w kontekście prawidłowych i nieprawidłowych wzorców żywieniowych. W pierwszej części szkolenia zostaną omówione zasady prawidłowego żywienia oraz czynniki warunkujące rekomendacje żywieniowe. W odpowiedzi na pytanie „Dlaczego jemy to, co jemy?” zostaną przeanalizowane modele żywieniowe oraz style jedzenia. W drugiej części szkolenia zostanie objaśniona wzajemna relacja między emocjami a jedzeniem i jej konsekwencje w postaci nieprawidłowych zachowań żywieniowych (jedzenie emocjonalne, jedzenie w odpowiedzi na bodźce zewnętrzne, jedzenie restrykcyjne). Dodatkowo, ta część szkolenia obejmuje charakterystykę dwóch prototypowych zaburzeń odżywiania (jadłowstręt psychiczny, bulimia psychiczna) oraz zachowań ortorektycznych. Szkolenie zostanie wzbogacone o przykłady przypadków klinicznych.

 

Październik 2023 r.

20.10.2023: Zaburzenia odżywiania

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy z zakresu zaburzeń odżywiania. W pierwszej części szkolenia zostaną omówione wszystkie rodzaje zaburzeń odżywania oraz te, które obecnie rozważane są jako nowe jednostki nozologiczne w przyszłych edycjach DSM-5. Zostaną także przeanalizowane różnice i podobieństwa dwóch powszechnie stosowanych systemów klasyfikacji zaburzeń psychicznych DSM-5 i ICD-11 w zaburzeniach odżywiania.  W drugiej części szkolenia, w odpowiedzi na pytanie „Co wiemy o zaburzeniach odżywiania?” szczegółowo zostanie przedstawiona patogeneza zaburzeń odżywiania. Zostaną także omówione zaburzenia współwystępujące z zaburzeniami odżywiania oraz metody rozpoznawania i diagnozowania zaburzeń odżywiania. Szkolenie zostanie wzbogacone  o przykłady przypadków klinicznych.

 

Listopad 2023 r.

17.11.2023: Wprowadzenie do terapii poznawczo-behawioralnej

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy z zakresu podstaw terapii poznawczo-behawioralnej. W pierwszej części szkolenia zostaną omówione podstawowe założenia i terminy wykorzystywane w terapii poznawczo-behawioralnej (m.in. negatywne automatyczne myśli, przekonania pośredniczące, przekonania kluczowe, zniekształcenia poznawcze, psychoedukacja). Zostanie przedstawiona struktura sesji oraz cele terapii. W drugiej części szkolenia, w odpowiedzi na pytanie „Jak pracować z negatywnymi myślami i zniekształconymi przekonaniami pacjentów?” zostaną przedstawione etapy pracy oraz wybrane techniki. Szkolenie zakończy omówienie modelu poznawczo-behawioralnego konceptualizacji przypadku. Szkolenie zostanie wzbogacone  o przykłady przypadków klinicznych.

 

Styczeń 2024 r.

19.01.2024: Praca terapeutyczna z pacjentami z zaburzeniami odżywiania w ujęciu poznawczo-behawioralnym

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy na temat zastosowań terapii poznawczo-behawioralnej w leczeniu zaburzeń odżywiania.  W pierwszej części szkolenia zostanie omówione podejście poznawczo-behawioralne w pracy z pacjentami z zaburzeniami odżywiania. W drugiej części szkolenia, w odpowiedzi na pytanie „Jak przygotować się przed rozpoczęciem terapii zaburzeń odżywiania?” zostanie omówiona ocena ryzyka w zaburzeniach odżywiania, ocena zagrożeń na początku terapii oraz sposoby monitorowania ryzyka w czasie terapii.  Umiejętności kliniczne stosowane w terapii zaburzeń odżywiania (wywiad, przygotowanie pacjenta do leczenia) oraz kluczowe metody pracy z pacjentami z zaburzeniami odżywiania zostaną szczegółowo omówione. Szkolenie zostanie wzbogacone o przykłady przypadków klinicznych (diagramy konceptualizacji poznawczej).